Dịch vụ của Nita

Book Now

Time Schedule

Working Hours

CDCR không cần phải diễn khô cứng, Nita sẽ luôn tạo một không khí thoải mái, và bắt trọn từng khoảnh khắc đó.

  • Mon – Wed : 8:00am – 06:00pm
  • Thu – Sat : 10:00am – 10:00pm
  • Sunday : Close